Wykaz nieruchomości położonych w Bielewie, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Wykaz dla nieruchomości położonych w Bielewie, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.(os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.