Wykaz nieruchomości położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz nieruchomości - zamiana Krzywiń