Przetarg w sprawie zbycia nieruchomości położnych w miejscowości Jerka (przedszkole)

Ogłoszenie o III przetargu w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Jerka (przedszkole)

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o zbyciu w III przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jerka (przedszkole)

Ogłoszenie o IV przetargu w sprawie zbycia nieruchomości położnych w miejscowości Jerka

Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o zbyciu w IV przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jerka (przedszkole)

Ogłoszenie o V przetargu w sprawie zbycia nieruchomości położnych w miejscowości Jerka

Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o zbyciu w V przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jerka (przedszkole)