Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany (Gierłachowo)

Wykaz nieruchomości - zamiana Gierłachowo