Zbycie lokali stanowiących własność gminy Krzywiń (Bieżyń)

Ogłoszenie o II przetargu

Zarządzenie nr 140/2020 ogłoszenie o przetargu 

Ogłoszenie o przetargu

Wyniki przetargu - informacja

Wyniki przetargu - informacja  

Ogłoszenie przetargu.

Zarządzenie nr 97/2020 oraz ogłoszenie o przetargu w sprawie zbycia lokali

Zbycie lokali stanowiących własność gminy Krzywiń (Bieżyń)

Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia.