Zbycie lokalu użytkowego Bieżyń 117/1, Ośrodek Zdrowia

Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie nr 141/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu

Ogłoszenie o przetargu 

Wykaz - Zbycie lokalu użytkowego Bieżyń 117/1, Ośrodek Zdrowia

Zarządzenie nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia.