Zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Mościskach (tryb bezprzetargowy)

Zarządzenie wykaz.

Wykaz nieruchomości.