Zbycie nieruchomości Bielewo - bezprzetargowo (darowizna)

Wykaz nieruchomości

Zarządzenie - wykaz