Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład zasobu Gminy Krzywiń w roku 2020Utworzenie dokumentu2020-04-07 13:51:17Maciej Gubański
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji: Budowa sieci kablowej, dwóch stanowisk słupowych- lokalizacja Jurkowo, ŚwiniecModyfikacja dokumentu2020-04-07 11:30:28Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji: budowa sieci kablowej Krzywiń ul. KościańskaModyfikacja dokumentu2020-04-07 11:29:36Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN-15kV Cichowo-MościszkiModyfikacja dokumentu2020-04-07 11:28:34Tomasz Fecak
OGŁOSZENIE Projektu Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2019Modyfikacja dokumentu2020-04-03 09:58:23Patryk Pawlak
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetleniaModyfikacja dokumentu2020-04-02 14:36:17Patryk Pawlak
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetleniaModyfikacja dokumentu2020-04-02 14:35:45Patryk Pawlak
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetleniaUtworzenie dokumentu2020-04-02 14:35:06Patryk Pawlak
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2019Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:53:42Patryk Pawlak
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2019Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:47:16Patryk Pawlak
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2018Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:36:21Patryk Pawlak
2020Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:17:23Patryk Pawlak
2020Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:17:19Patryk Pawlak
2020Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:17:12Patryk Pawlak
2020Modyfikacja dokumentu2020-04-01 13:16:07Patryk Pawlak
2020Utworzenie dokumentu2020-04-01 13:15:47Patryk Pawlak
Rok 2020Modyfikacja dokumentu2020-03-24 12:50:02Patryk Pawlak
Rok 2020Modyfikacja dokumentu2020-03-24 12:49:54Patryk Pawlak
Rok 2020Modyfikacja dokumentu2020-03-24 12:49:42Patryk Pawlak
Rok 2020Modyfikacja dokumentu2020-03-24 12:49:21Patryk Pawlak