Rok 2012

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

I KWARTAŁ 2012

II KWARTAŁ 2012

III KWARTAŁ 2012

 IV KWARTAŁ 2012