Rok 2013

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

I KWARTAŁ 2013
II KWARTAŁ 2013

 III KWARTAŁ 2013

 IV KWARTAŁ 2013