Rok 2019

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2019