Rok 2020

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2020

II KWARTAŁ 2020