2019

https://wybory.gov.pl

 

1.  Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wraz z kalendarzem wyborczym.

2.  Uchwała PKW z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uchwała PKW z dnia 5 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego wraz z załącznikiem.

4. Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

5. Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

6. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą i na polskich statkach morskich.

7. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

8. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rezczypospoliterj Polskiej zarządzonych na dzien 13 października 2019 r.

9. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu o składzie komisji, siedzibie i dyżurach z dnia 26 sierpnia 2019 r.

10. Uchwała Nr 3/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

11. Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krzywiń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

12. Termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych upływa dnia 13 września 2019 roku. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

13. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 3 wrzrśnia 2019 roku - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

14. Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 13 września 2019 roku - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 września 2019 r. do godz 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

15. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R. -W SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU, W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (TEKST UJEDNOLICONY).

-Załącznik

 

16. Postanowienie nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywiń.

 

17. Postanowienie nr 276/2019 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

18. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

19. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 94 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

20. Postanowienie Nr 297/2019 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Krzywiń.

 

21. Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych i o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych.

 

22. Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 7 października 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.

 

23. Informacja obwodowej Komisji nr 6.

 

24. Uchwała nr 16/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 7 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania.

 

25.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia
11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji
wyborczej nr 3 w gm. Krzywiń.

 

26. Informacja Obwodowej Komisji nr 3.