2020

Termin składania zgłoszeń na kandydatów członków OKW w Gminie Krzywiń mija 10 kwietnia 2020 roku !

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 marca 2020 roku.

Informacja w sprawie przyjmowania przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Gminie Krzywiń.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obowdów głosowania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywiń.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zamiar zgłoszenia korespondencyjnego - po zmianach (wybory Prezydenta RP)