Nazwa, dane adresowe i wykaz rachunków bankowych

Dane teleadresowe i wykaz rachunków bankowych

Dane teleadresowe i wykaz rachunków bankowych

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

telefon: 62/ 762 97 00

fax: 62/ 762 97 49

 

e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl

 


 

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce czynny jest:

 

w poniedziałki od 8:00 do 17:00

 

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 

 


Dane do wystawiania faktur:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

NIP 622-23-81-939

REGON 250855423

 


Wykaz numerów kont bankowych:

 

GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE 

( RACHUNEK BANKOWY BUDŻETU) 

SBL Skalmierzyce

 

48 8431 0008 0014 0692 2001 0001

 

 

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

( DOCHODY URZĘDU) 

SBL Skalmierzyce

 

 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007

 

Na wyżej wymieniony rachunek bankowy należy dokonywać między innymi  następujących wpłat:

 • Opłaty skarbowej
 • Wpłaty za czynsz
 • Wieczyste użytkowanie
 • Podatki lokalne od osób prawnych
 • Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Opłata planistyczna
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wpłaty za faktury
 • Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy przed numerem konta należy podać kod SWIFT:

kod SWIFT: GBWCPLPP

SBL Skalmierzyce PL 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007

 

 Uwaga!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych

Osoby fizyczne: Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny od osób fizycznych – łączne zobowiązanie pieniężne

Od 2014r. indywidualne numery rachunków bankowych ( wydrukowane na decyzjach podatkowych)

 

 

 

 Wadia należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta o następującym numerze:

 

SBL Skalmierzyce

34 8431 0008 0000 0693 2000 0008

 

 

 

 

Zabezpieczenia należytego wykonania umów należy przekazywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta o następującym numerze:

 

SBL Skalmierzyce

 81 8431 0008 0000 0693 2001 0123