Nazwa, dane adresowe i wykaz rachunków bankowych

Dane teleadresowe i wykaz rachunków bankowych

Dane teleadresowe i wykaz rachunków bankowych

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

telefon: 62/ 762 97 00

fax: 62/ 762 97 49

 

e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl

 

adres elektronicznej skrzynki podawczej:    /ugimns/skrytka


 

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce czynny jest:

 

w poniedziałki od 8:00 do 17:00

 

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 

 


 

Wykaz telefonów i adresów e-mail:

 

Biuro telefon i e-mail:
Wydział komunikacji 62 762 97 46 (czynny: pon 8-16, wt 8-12, śr-pt  8-15)
Świadczenia rodzinne 62 762 97 44 lub 62 762 97 48 rodzinne@noweskalmierzyce.pl
Urząd Stanu Cywilnego 62 762 97 21 usc@noweskalmierzyce.pl
Ewidencja dział. gosp. i dowody osobiste    62 762 97 16 lub 62 762 97 18
Sekretariat 62 762 97 10 sekretariat@noweskalmierzyce.pl
Biuro Rady 62 762 97 14 rada@noweskalmierzyce.pl
Referat Kultury, Sportu i Promocji 62 762 97 25 lub 62 762 97 20 kultura@noweskalmierzyce.pl
Kasa 62 762 97 34
Wymiar podatków 62 762 97 33
Księgowość 62 762 97 32 ksiegowosc@noweskalmierzyce.pl
Kierownik ROiSP 62 762 97 17 organizacyjny@noweskalmierzyce.pl
Referat Oświaty 62 762 97 50 lub 62 762 97 40 oswiata@noweskalmierzyce.pl
Kierownik Referatu Oświaty 62 762 97 41
Biuro Projektów UE 62 762 97 52 projekt@noweskalmierzyce.pl
Referat Techniczno-Inwestycyjny

62 762 97 59  /  62 762 97 60   /  62 762 97 62

662 277 889

inwestycje@noweskalmierzyce.pl

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycjnego 62 762 97 61
Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska 62 762 97 70 geodezja@noweskalmierzyce.pl
Kierownik Referatu Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska 62 762 97 71
Inspektor Ochrony Danych Osobowych  d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl 

 

Gminne Centrum Reagowania - 530 300 553 


 


Dane do wystawiania faktur:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

NIP 622-23-81-939

REGON 250855423

 


Wykaz numerów kont bankowych:

 

GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE 

( RACHUNEK BANKOWY BUDŻETU) 

SBL Skalmierzyce

 

48 8431 0008 0014 0692 2001 0001

 

 

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

( DOCHODY URZĘDU) 

SBL Skalmierzyce

 

 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007

 

Na wyżej wymieniony rachunek bankowy należy dokonywać między innymi  następujących wpłat:

 • Opłaty skarbowej
 • Wpłaty za czynsz
 • Wieczyste użytkowanie
 • Podatki lokalne od osób prawnych
 • Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Opłata planistyczna
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wpłaty za faktury
 • Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy przed numerem konta należy podać kod SWIFT:

kod SWIFT: GBWCPLPP

SBL Skalmierzyce PL 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007

 

 Uwaga!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych

Osoby fizyczne: Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny od osób fizycznych – łączne zobowiązanie pieniężne

Od 2014r. indywidualne numery rachunków bankowych ( wydrukowane na decyzjach podatkowych)

 

 

 

 Wadia należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta o następującym numerze:

 

SBL Skalmierzyce

34 8431 0008 0000 0693 2000 0008

 

 

 

 

Zabezpieczenia należytego wykonania umów należy przekazywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta o następującym numerze:

 

SBL Skalmierzyce

 81 8431 0008 0000 0693 2001 0123