Rok 2013

Uchwała Nr XXVII/212/2012 z 12 grudnia 2012 
w sprawie budżetu na 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Treść uchwały oraz uzasadnienia nr XXVII/212/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVII/212/2012  (dochody cześć opisowa )

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/212/2012  (wydatki część opisowa )

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVII/212/2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVII/212/2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXVII/212/2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVII/212/2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXVII/212/2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXVII/212/2012

 


Uchwała Nr SO-0951/2/P3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

Uchwała Nr SO-0951/1/D/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce