Rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.302.2020
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021Treść uchwały oraz uzasadnienie

Załącznik Nr 1: Dochody budżetu (dochody , część opisowa)

Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu (wydatki , część opisowa)

Załącznik Nr 3: Przychody budżetu

Załącznik Nr 4: Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5: Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 6: Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 7: Środki w dyspozycji jednostek pomocniczych

Załącznik Nr 8: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

 
Uchwała Nr SO-0952/4/2/Ka/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok

 

Uchwała Nr SO-0957/4/2/Ka/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021 - 2032

 


Uchwała Nr SO-0951/48/D/2/Ka/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce