Rok 2014

Uchwała XL 299 2013 z 30 grudnia 2013r
w sprawie budżetu na 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

 

Treść uchwały oraz uzasadnienia

Załącznik Nr 1 do Uchwały  (dochody cześć opisowa )

Załącznik Nr 2 do Uchwały  (wydatki  część opisowa )

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały 

Załącznik Nr 5 do Uchwały 

Załącznik Nr 6 do Uchwały 

Załącznik Nr 7 do Uchwały 

Załącznik Nr 8 do Uchwały  

 

 


Uchwała w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce