Rok 2015

 Uchwała III.18.2014 z 29 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu na 2015 rok

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015