Rok 2018

Uchwała Nr XLIV.354.2017

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018