Rok 2020

Uchwała Nr XX.179.2019
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020Treść uchwały oraz uzasadnienie

Załącznik Nr 1: Dochody budżetu (dochody , część opisowa)

Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu (wydatki , część opisowa)

Załącznik Nr 3: Rozchody budżetu

Załącznik Nr 4: Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 5: Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 6: Środki w dyspozycji jednostek pomocniczych

Załącznik Nr 7: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

 
Uchwała Nr SO - 0952/7/1/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok

 

Uchwała Nr SO - 0957/7/1/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020 - 2031