Projekt - Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów SP w Droszewie i Gostyczynie