2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2010

Dochody budżetowe za okres od 1.01. do 31.12.2010

Wydatki budżetowe za okres od 1.01. do 31.12.2010