2011

Sprawozdania kwartalne

I kwartał 2011 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

II kwartał 2011 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

III kwartał 2011 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

IV kwartał 2011 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r

Dochody - tabela do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r

Wydatki - tabela do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2011 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wg. stanu na 31 grudnia 2011 Załącznik nr 1 -zestawienie mienia komunalnego


Uchwała Nr SO-0954/12/3/KA/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu