2012

Sprawozdania kwartalne

I kwartał 2012 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 II kwartał 2012 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I połrocze 2012

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

III kwartał 2012 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie oraz korekta RB-NDS

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

 

IV kwartał 2012

RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie oraz korekta RB-NDS

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2012 r

Spr. z wykonania - dochody za 2012r.

Spr. z wykonania - wydatki za 2012r

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wg stanu na 31 grudnia 2012 r

 ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 31.12.2012 Zał. nr 1


UCHWAŁA SO-0954123kA20130 z 08.04.2013