2017

Sprawozdania kwartalne

I kwartał 2017 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

II kwartał 2017 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

III kwartał 2017 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

IV kwartał 2017 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

oraz korekta RB-28 S / korekta RB-28 S nr 2

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze 2017 roku

 

Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2017

 

Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2017

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2017 roku

 

 

 


 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2017 rok 

 

Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2017 

 

Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2017 

 

 

  Uchwała Składu Okrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 0954/26/3/Ka/2018 z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami