Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr DSK-III.721.3.2021 z dnia 07.10.2021 r.

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr DSK-III.721.3.2021 z dnia 07.10.2021 r. o poddaniu procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu dokumentu zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenie