Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego nr 47 ORĘŻ w Pleszewie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego nr 47 ORĘŻ w Pleszewie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie