Konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) przedłużone do 22.09.2021 r.

Konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) przedłużone do 22.09.2021 r.