Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z pers

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"