Zawiadomienie - RDOŚ w Poznaniu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN500 Odolanów - Adamów.

Zawiadomienie