Informacja o wszczęciu postępowania – Droszew, dz. nr 197, 242, 331, 341, 408/1 (408/4), 409/1 (409/3), 410/1 (410/3), 433

Informacja