Informacja o wszczęciu postępowania – Nowe Skalmierzyce, dz. nr 177/1, 187/1, 187/1, 191/1, 219/1

Informacja