Informacja o wszczęciu postępowania – Strzegowa, dz. nr 312/1, 311/1

Informacja o wszczęciu postępowania – Strzegowa, dz. nr 312/1, 311/1