Informacja o wszczęciu postępowania - Skalmierzyce, dz. nr 346/10, 347/10

Informacja o wszczęciu postępowania - Skalmierzyce, dz. nr 346/10, 347/10

Obwieszczenie