Jakościowe wyniki badań wody

Ocena roczna Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Ocena roczna Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia:
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
- wodociąg Miedzianów zaopatrujący w wodę miejscowości: Miedzianów, Gałązki Wielkie, Droszew, Kurów
- wodociąg Śliwniki zaopatrujący w wodę miejscowości: Śliwniki, Mączniki, Węgry.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia - styczeń 2016 r.
w sprawie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów - styczeń 2016 r.