Jakościowe wyniki badań wody

Informacja PPIS w Ostrowie Wielkopolskim w spawie jakości wody do spożycia przez ludzi

Lista wiadomości
- wodociąg Miedzianów zaopatrujący w wodę miejscowości: Miedzianów, Gałązki Wielkie, Droszew, Kurów
- wodociąg Śliwniki zaopatrujący w wodę miejscowości: Śliwniki, Mączniki, Węgry.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia - styczeń 2016 r.
w sprawie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów - styczeń 2016 r.