Obwieszczenia

Lista wiadomości
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieważności decyzji Starosty Ostrowskiego (znak: RPA.6740.18.27.2020) z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającej decyzję Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.3.103.2015 z dnia 30 września 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji "Zespołu elektrowni Wiatrowych Kalisz północ Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"