Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nr RG.6220.24.2021

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nr RG.6220.24.2021 dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku sortowni i przechowalni warzyw o kolejny budynek sortowni i przechowalni warzyw o powierzchni zabudowy do 714 m2 i zdolności produkcyjnej 2500 t/rok, gdzie łączna wielkość produkcyjna w zakładzie po rozbudowie wyniesie 8500 t/rok, utwardzeniu terenu o powierzchni zabudowy do 1550 m2, zabudowie panelami fotowoltaicznymi o powierzchni
do 714 m2 i mocy do 50 kW oraz wykonaniu stawu wodnego, na dz. nr 2/5, 2,6, 2/7, 2/9 obręb Droszew, gmina Nowe Skalmierzyce

Wszczęcie postępowania

Opinia sanitarna

Postanowienie RDOŚ

Opinia Wód Polskich

Zawiadomienie końcowe