Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nr RG.6220.29.2021

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nr RG.6220.29.2021 dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, o powierzchni 5,98 ha, na dz. nr 44/1 obręb Śliwniki, gmina Nowe Skalmierzyce

Wszczęcie postępowania

Opinia Wód Polskich

Postanowienie RDOŚ

Opinia sanitarna


Zawiadomienie końcowe