Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nr RG.6220.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr RG.6220.18.2021 z dnia 09.07.2021 r. o wszczęciu postępowania (dz. nr 138, obręb Chotów, elektrownie słoneczne „Chotów”)

Wszczęcie postępowania

Opinia Wód Polskich

Opinia sanitarna

Postanowienie RDOŚ

Informacja o wydanej decyzji wraz z jej treścią