Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim nr ON-NS.9011.2.38.2021 z dnia 22.07.2021r. (RG.6220.19.2021)

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim nr ON-NS.9011.2.38.2021 z dnia 22.07.2021r. (RG.6220.19.2021)