Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp. nr ON-NS.9011.2.39.2021 z 22.07.2021 r. (RG.6220.18.2021)

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp. nr ON-NS.9011.2.39.2021 z 22.07.2021 r. (RG.6220.18.2021)