Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku

Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku

Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku
Poniżej znajdują się odnośniki do kart informacyjnych znajdujących się na stronach centrum informacji o środowisku.  
 KARTY TYPU A

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego 

  Kliknij tutaj
 KARTY TYPU B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
 Kliknij tutaj
KARTY TYPU C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów  Kliknij tutaj
KARTY TYPU D
Polityki, strategie, plany lub programy
 Kliknij tutaj
KARTY TYPU E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 Kliknij tutaj
KARTY TYPU F
 Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii
 Kliknij tutaj
KARTY TYPU G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 Kliknij tutaj
KARTY TYPU H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia  Kliknij tutaj
KARTY TYPU I
Inne dokumenty  Kliknij tutaj
Wyszukiwanie kart w Wykazie