Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa
 

 

  Informacja o działaniach podejmowanych wobec burmistrza przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową