Sygnały alarmowe

 

RODZAJE ALARMÓW
TREŚCI KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH
SYGNAŁY ALARMOWE

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Sposób odwłoania alarmów

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

wizualny sysytem alarmowy

wizualny sysytem alarmowy

wizualny sysytem alarmowy

Alarm powietrzny

  • Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty
  • Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ............ Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla.....

Alarm o skażeniach

  • Przerywany modulowany dźwięk syreny
  • Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym ządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach........... (podać rodzaj skażenia) dla .............. Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla...........

RODZAJE ALARMÓW
TREŚCI KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Sposób odwłoania alarmów

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

wśrodków masowego przekazu<

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

--- Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie .........około godz. ........ min. ......... może nastąpić skażenie ............ (podać rodzaj skażenia) w kierunku ........................ (podać kierunek) --- Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu.......... (rodzaj skażenia) dla .........

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

--- Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej --- ---

Oprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

--- Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców --- Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ............. dla ..................