Telefony alarmowe

 

TELEFONY ALARMOWE - GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE

Jednostka organizacyjna

Telefon

Uwagi

Gminne Centrum Reagowania
przy Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

062 762 97 97

całodobowo

Powiatowy Inpektorat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wlkp.

062 737 84 38

 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego

Komenda Powiatowa Policji Ostrów Wlkp.
062 736 24 81
lub 997

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

112 

Państwowa Straż Pożarna Ostrów Wlkp

062 737 50 50
lub 998

Pogotowie Ratunkowe

062 737 50 28
lub 999

Pogotowie Energetyczne Nowe Skalmierzyce

062 762 21 70

991

Pogotowie Energetyczne Kalisz

062 765 81 00

Pogotowie Gazowe Ostrów Wlkp

062 737 99 80

992

Pogotowie Gazowe Kalisz

062 768 56 00