Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

imię i nazwisko

funkcja

telefon/ fax

Jerzy Łukasz Walczak

Burmistrz Gminy i Miasta

62/ 762 97 00

Agnieszka Sipka

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

62/ 762 97 00

Michał Ciupka

Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

62/ 762 97 00

Bolesław Borkowski

Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

62/ 762 97 00, 762 97 30

Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych (ROiSP)

Danuta Grzegorczyk

Kierownik referatu

62/ 762 97 00, 762 97 17

Kamil Grzelak

Informatyk

62/ 762 97 00, 762 97 17

Maria Mencel

Inspektor – Biuro Rady

62/ 762 97 00, 762 97 14

Natalia Stempin

Inspektor – Biuro Rady

62/ 762 97 00, 762 97 14

Patrycja Jagielska

Pomoc administracyjna – Biuro Podawcze

62/762 97 34

Maciej Pietraszek

Pomoc administracyjna – Biuro Podawcze

62/762 97 34

Edyta Urbaniak-Kałużna

Sekretarka

62/ 762 97 00

Referat Budżetu i Finansów(Fn)

Przemysław Pławecki

Kierownik referatu

62/ 762 97 00, 762 97 31

Beata Ciupka

Inspektor- Księgowość

62/ 762 97 00, 762 97 34

Renata Olejniczak

Inspektor- Wymiar podatków

62/ 762 97 00, 762 97 33

Angelika Światła

Inspektor- Wymiar podatków

62/ 762 97 00, 762 97 33

Kornelia Michalak

Inspektor - Księgowość

62/ 762 97 00, 762 97 33

Izabela Przybylska

Inspektor - Księgowość

62/ 762 97 00, 762 97 33

Bożena Harbut-Samorzewska

Inspektor- Księgowość

62/ 762 97 00, 762 97 32

Renata Urbańska

Inspektor- Księgowość

62/ 762 97 00, 762 97 32

Halina Brucka

Pomoc administracyjna

62/ 762 97 00, 762 97 32

Edyta Kasprzak

Inspektor- Księgowość

62/ 762 97 00, 762 97 32

Joanna Chwiłkowska

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 32

Katarzyna Sieradzka

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 32

Sandra Machoń

Inspektor- Wymiar podatków

62/ 762 97 00, 762 97 33

Ewa Borowicz

Podinspektor- Wymiar podatków

62/ 762 97 00, 762 97 33

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska (RG)

Sławomir Grzegorowski

Kierownik referatu

62/ 762 97 00, 762 97 71

 Agnieszka Pawlak

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 70

Ilona Galewska

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 70

Justyna Grzesiek

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 70

Marcin Furmański

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 70

Referat Oświaty i Wychowania (Oś)

Daniel Mituła

Kierownik referatu

62/ 762 97 00, 762 97 41

Małgorzata Mencel

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 50

Karolina Bazela

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 50

 Ewelina Garcarek

 Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 40 

Bożena Chmielewska

Podinspektor

62/ 762 97 00, 762 97 40 

Joanna Olejnik

Podinspektor

62/ 762 97 00, 762 97 40

Referat Techniczno- Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego (RTI)

Daniel Grzesiak

Kierownik referatu

62/ 762 97 00, 762 97 61

Patrycja Walczak

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych

62/ 762 97 00, 762 97 60

Agnieszka Wieleba

Podinspektor ds. gospodarki lokalowej

62/ 762 97 00, 762 97 60

Tomasz Fulczyk

Inspektor ds. dróg

62/ 762 97 00, 762 97 59

Mariusz Puchalski

- Inspektor ds. inwestycji i remontów budynków

- Koordynator ds. dostępności

62/ 762 97 00, 762 97 59 

Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy (RK)

Aleksander Liebert

Kierownik referatu

62/ 762 97 00, 762 97 20

Magdalena Kąpielska

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 25

 Dariusz Smułka

Inspektor

62/ 762 97 00, 762 97 25

Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC)

Michał Ciupka

Kierownik USC

62/ 762 97 00, 762 97 21

Aleksandra Chmielewska

Zastępca kierownika

62/ 762 97 00, 762 97 21

Andrzej Maćkowiak

Archiwista, OC

62/ 762 97 00, 762 97 19

Anna Uciechowska

Pomoc administracyjna

62/ 762 97 00, 762 97 16

Małgorzata Matyśkiewicz

Pomoc administracyjna

62/ 762 97 00, 762 97 16

Małgorzata Stempniak

Inspektor- Ewidencja ludności

62/ 762 97 00, 762 97 18

Referat Spraw Społecznych i Rodziny (RSSiR)

Lidia Wiatr

Kierownik Referatu

62/ 762 97 44, 762 97 48

Beata Michalak

Inspektor

62/762 97 44,  762 97 48

 Magdalena Gądziak

 Inspektor

 62/ 762 97 44, 762 97 48

Magdalena Malczewska

Podinspektor

62/ 762 97 44, 762 97 48

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy

Ewelina Stachowicz-Zych

Inspektor

62/762 97 00, 62 762 97 52

  Radca prawny

Zbigniew Zieleziński

Radca prawny

62/ 762 97 00, 762 97 15 

Karolina Jaś

Radca prawny

62/ 762 97 00, 762 97 15 

  Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Beata Wierzyk

 

62/ 762 97 69

 

  Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Jerzy Kwiasowski

 

62/ 762 97 19

  Inspektor Ochrony Danych

Dagmara Tomczak

 

62/ 762 97 15