Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Nazwa rejestru

Forma rejestru

Nazwa komórki
organizacyjnej prowadzącej rejestr

Kontakt

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Rejestr Uchwał Rady

pisemna

Biuro Rady

62/ 762 15 20

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

pisemna

Biuro rady

62/ 762 15 20

Rejestr intrpelacji

picemna

Biuro rady

62/ 762 15 20

Rejestr- zbiór przepisów gminnych

pisemna

Biuro Rady

62/ 762 15 20

Rejestr wniosków komisji

pisemna

Biuro rady

62/ 762 15 20

Rejestr Odznaczonych medalami " Za zasługi dla Ziemi Skalmierzycekiej

pisemna

Biuro rady

62/ 762 15 20

Rejestr oswiadczeń Rady

pisemna

Biuro Rady

62/ 762 15 20

Rejestr jednostek pomocniczych

pisemna

Biuro Rady

62/ 762 15 20

Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

pisemna

Biuro Rady

62/ 762 15 20

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

pisemna

Kadry

62/ 762 15 20

Rejestr skarg i wniosków

pisemna

Sekretariat

62/ 762 15 20

Książka kontroli

pisemna

Sekretariat

62/ 762 15 20

Ewidencja działalności gospodarczych

elektroniczna

Ewidencja działalności gospodarczej

62/ 762 15 20

Rejestr zezwolen alkoholowych na sprzedaż

pisemna

Ewidencja działalności gospodarczej

62/ 762 15 20

Rejestr zezwoleń alkoholowych na sprzedaż i podawanie

pisemna

Ewidencja działalności gospodarczej

62/ 762 15 20

Archiwum zakładowe, ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce 62/ 762 15 20